September 29, 2010

RPH Bahasa Melayu Tingkatan 1 (Minggu 38)

 • Minggu 37 – Cuti sambutan Hari Raya Aidilfitri & cuti sambutan Hari 1 Malaysia

_________________________________________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MINGGU 38)

BAHASA MELAYU T1

Tarikh 

21.09.2010 (Selasa) / 23.09.2010 (Khamis)

Kelas 

1H / 1F 

Masa 

12.50-3.10 ptg / 3.25-4.35 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tajuk 

Pengimbuhan

BBM 

Nota & lembaran kerja

Objektif P&P 

Memperkukuhkan penguasaan tatabahasa

Sistem Bahasa 

 • Imbuhan awalan
 • Imbuhan akhiran
 • Imbuhan apitan
 • Imbuhan sisipan
 • Imbuhan awalan rangkap

Hasil Pembelajaran 

Dapat mendalami aspek-aspek imbuhan dan menggunakan jenis imbuhan bagi melengkapkan ayat

Penerapan Nilai

Bekerjasama dan bertolak ansur 

Aktiviti 

 • Perbincangan
 • Pengukuhan

Refleksi 

 • Pelajar dapat membezakan jenis-jenis imbuhan yang diberikan oleh guru


 

Tarikh 

20.09.2010 (Isnin) / 21.09.2010 (Selasa)

Kelas 

1H / 1F 

Masa 

3.25-4.35 ptg / 2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (Penulisan)

Tajuk 

Membina Ulasan

Tujuan 

Melatih pelajar mengenal pasti nilai murni, amalan & pengajaran yang terdapat dalam sesebuah petikan yang diberikan & seterusnya membina ulasan

BBM 

Lembaran kerja

Objektif P&P 

 • Mengenal pasti nilai murni, amalan & pengajaran dalam petikan/bahan rangsangan
 • Membuat ulasan berkaitan dengan bahan rangsangan

Hasil Pembelajaran 

Dapat meningkatkan tahap kefahaman dalam tempoh yang singkat

Penerapan Nilai 

Kerajinan dan tanggungjawab

Aktiviti 

Membina ulasan

Refleksi 

Pelajar dapat membina ulasan menggunakan olahan ayat sendiri


 

Tarikh 

22.09.2010 (Rabu) / 24.09.2010 (Jumaat)

Kelas 

1H / 1F 

Masa 

12.50 tghari – 2.00ptg / 4.00-5.10ptg

Subjek 

KOMSAS  

Tajuk 

Budi Seorang Bapa Angkat

BBM 

Buku Teks Kasut Kelopak Jantung

Objektif P&P 

Melatih pelajar menyatakan pengajaran yang didapati daripada cerpen yang dibaca 

Gaya Bahasa 

 • Metafora
 • Personifikasi
 • Sinkof

Hasil Pembelajaran 

Dapat mencatat & menyatakan pengajaran daripada cerpen  

Penerapan Nilai 

Kasih sayang, tanggungjawab & ketaatan

Aktiviti 

 • Membaca cerpen
 • Membuat rumusan cerita
 • Latihan pengukuhan

Refleksi 

Pelajar memberikan kerjasama sepanjang proses P&P 


 

Tarikh 

21.09.2010 (Selasa) 

Kelas 

1F 

Masa 

1.15-2.15 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu (Penulisan)

Tajuk

Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan

Tajuk: Kebaikan Menyertai Kegiatan Kokurikulum 

Tujuan 

Melatih pelajar mengeluarkan idea yang kreatif

BBM 

Lembaran kerja 

Objektif P&P 

 • Memeta jalan cerita yang hendak ditulis
 • Menulis karangan menggunakan ayat sendiri

Hasil Pembelajaran 

Dapat meningkatkan tahap kefahaman berdasarkan bahan rangsangan

Penerapan Nilai 

Kerajinan dan bekerjasama

Aktiviti 

Menyatakan pendapat

Refleksi 

Pelajar dapat memahami pengajaran yang diajar oleh guru


 

Tarikh 

21.09.2010 (Selasa)

Kelas 

1H  

Masa 

12.15-1.15 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tajuk 

Kata Ganda

BBM 

Nota & lembaran kerja 

Objektif P&P 

Mengenalpasti jenis, kelas kata & penggunaan kata ganda yang bersesuaian dalam sesuatu ayat

Sistem Bahasa 

 • Kata ganda seluruh
 • Kata ganda separa

Hasil Pembelajaran 

Dapat menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh

Penerapan Nilai 

Bekerjasama dan bertolak ansur 

Aktiviti 

 • Perbincangan
 • Pengukuhan

Refleksi 

Pelajar dapat membezakan penggunaan maklumat yang diberikan oleh guru

No comments:

Post a Comment